Microsoft Excel’de yapılan bir işlemi tekrarlamak amacıyla oluşturulan bir yapıdır.  Aynı işlemin yapılacağı işlemlerde satır satır aynı kodu yazmak yerine for döngüsü kullanmak büyük kullanım kolaylığı sağlar.For döngüsünü oluştururken başlangıç-bitiş değerleri ve bu değerleri atayacağımız bir değişkene ihtiyaç duyarız.

Örnek bir form tasarımı üzerinde for döngüsünü açıklarsak; öncelikle Project penceresinden sağ tıklayıp Insert>Userform seçeneklerini seçeriz. Ekranda oluşan form üzerine bilgi girişi yapabilmemiz ve sonuç alabilmemiz için 2 adet label, 2 adet textbox ve 1 adet command button ekleriz.

Label ve CommandButton’un Caption özelliğinden etiketlerde ve komut butonunda yazmasını istediğimiz ifadeleri belirleriz.

makro2

Tasarım tamamlandıktan sonra komut butonuna çift tıklanarak kod penceresi açılır.

Private Sub CommandButton1_Click()

End Sub

Pencere açıldığında bu kodlar hazır olarak ekrana gelir. Bizim istediğimiz işlemi bu kodlar arasına yazmamız gerekir.

makro

Tekrar sayımız kadar hücreye ve A sütununa yazdırmasını istediğimiz için “A” & i ifadesi kullanılır. & metinsel ifadeleri birleştirme anlamındadır. Kod çalıştırıldıktan sonra i=1 değeri için A1 hücresi, i=2 için A2 hücresi elde edilmiş ve bu hücrelere istenilen metin yazdırılmış olur.

Reklamlar