Monte Carlo yöntemi kullanılarak yapılan tahmin çalışmalarında ilk örneğimiz Monty Hall problemi idi. Şimdi ise yine Monte Carlo yöntemi yardımıyla servis sistemi benzetimi örneği inceleyeceğiz.

Benzetim çalışmasına başlamadan önce gelişler arası sürenin ve servis süresinin dağılımını incelememiz gerekiyor.Olasılıklar yardımıyla birikimli olasılıkları ve rassal sayı aralıklarını hesaplarız.

excel1

excel2

200 müşterinin geldiği varsayılan bir servis sisteminin benzetim örneği linkte verilmiştir.

servis-sistemi-benzetimi

Benzetimde süreler hesaplandıktan sonra çeşitli performans kriterleri de hesaplanmıştır.Bu kriterlerde çıkan değerler yardımıyla sistemimizde iyileştirmeler yapmamız mümkündür.

excel3

Reklamlar