Verilen bir tablodaki veya bir aralıktaki elemanları satır satır arayarak bulmamız gerektiğinde kullanmamız gereken Excel fonksiyonu “DÜŞEYARA” fonksiyonudur. 

Çok yoğun veri içeren çalışma sayfalarında bize kolaylık sağlayan bu formül Excel’in en sık kullanılan formülleri arasındadır.

Formülle ilgili örnek bir çalışma linkte verilmiştir.Bu örnekte ürünün adı hücreye girildiğinde ürünün kodu,satış fiyatı ve ürüne ait özellikler ekrana gelmektedir.

dusey-ara-fonksiyonu

Reklamlar