Monte Carlo yöntemi rassal sayılarla denemeler yapılarak sonuca ulaşmayı amaçlayan deneysel bir yöntemdir. Temel amaç;büyük bir veri setinin özelliklerinin rassal olarak seçilen bir alt kümesi yardımıyla ortaya çıkarılmasıdır.

Örneğin herhangi bir f(x) fonksiyonunun (a,b) aralığındaki beklenen değeri, aynı fonksiyonun yine aynı aralıkta rassal seçilen sonlu sayıda olan noktalardaki tahmini değerler yardımı ile bulunması amaçlanır.

Monte Carlo yöntemi kullanılarak pek çok tahmin çalışması yapılabilir.Bu yazımda onlardan biri olan “Monty Hall Problemi” örneğine yer verdim.Çalışmaya ait dosyaya linkten ulaşabilirsiniz.

monte-carlo

Reklamlar