“Bir işi bitirmek için ne kadar süreniz var ise o işi bitirmek o kadar zaman alır.” sözü aslında herkesin kişisel zaman yönetimi için bazı işlere öncelik vermesi gerektiğini vurgular. Hayatımızdaki dengesizlik prensibinde de aslında gerçekten önemli etkenlerin çok az olduğunu görürüz.
Hayatımızın her alanına etki eden bu durum Pareto Kanunu olarak açıklanmıştır.

pareto1

Pareto Kanunu ile ilk tanışmam üniversiteye başladığım ilk dönem olmuştu. Hocamız ilk defa duymuş olabilirsiniz ama emin olun birçok kez siz de bu kanunu hayatınızda uyguladınız demişti. Örneklerini incelediğimde haklı olduğunu anlamıştım. O zamanlar araştırdığımda öğrendiklerimi bu yazımda sizlerle de paylaşmak istedim.
İtalyan ekonomist Vilfredo Pareto, 19, yüzyıl İngiltere’sinin servet ve gelir dağılımını incelerken, servetin büyük bir bölümünün, nüfusun küçük bir kesiminin elinde olduğunu fark etmiştir. Ancak bundan emin olmaz ve aynı araştırmayı ülkesi İtalya için de yapar ve aynı sonuçlara ulaşır. Zaman ve mekana bağlı olmaksızın bütün ülkelerde gelir dağılımını gösteren eğrilerin üst kademelerindeki eğiminin hep aynı kaldığını ifade eden Pareto bu kanunu ile meşhur olmuştur.
Pareto Kanununa göre çoğu olayda %80 sonuç %20’lik nedenden dolayı meydana gelmiştir. Bu sebeple Pareto Kanununa 80-20 kuralı veya önemli azın yasası da denmektedir.

pareto2

Peki bu Pareto Kanunu nerede kullanılır? Ne işimize yarar? Nasıl bir kolaylık sağlar?
Bu kanun hayatımızın her alanında kendini gösterebilen bir olgudur. Günlük hayatımızdaki iş hayatımıza kadar geniş bir yelpazesi olan bu kanun için örnekler bulmak hiç de zor değil. Mesela herkesin giymeyi en çok sevdiği belli sayıda kıyafeti vardır. Bu kıyafetlerin sayısı tüm kıyafetlerimizin %20 sini oluşturur. Biz zamanımızın %80 inde bu kıyafetleri giyeriz.
Telefon rehberimizde belki de yüzlerce kişi eklidir. Ancak biz zamanımızın %80 ini rehberimizdeki kişilerin %20 siyle görüşerek geçiririz.
Günlük hayattaki örneklerden çıkıp iş dünyasındaki örneklerine bakalım. Özellikle iş dünyasında karar almak zordur. Bir işletme hangi müşteri grubuna odaklanılması gerektiğini düşündüğünde daha sağlıklı bir karar alabilmesi için bu kanunu göz önünde bulundurmalıdır. Satışların %80 i müşterilerin %20 sinden gelir. Bu da demek oluyor ki yüz müşteriden en iyi 20 müşteriyi elde tutmakla, ciro ve karlılığın yüzde 80 i elde edilmiş olur.
Pareto analizi, oldukça kolay ve anlaşılır bir karar verme tekniğidir. Bağlı olduğu prensipler ve grafikleri, birçok faydayı da beraberinde getirmektedir. Öncelikli olarak, problem üzerinde en çok etkisi olan faktörü göz önüne getirir. Diğer yandan ise, problemleri listelemek ve karşılaştırma yapabilmek adına önemli bir gereç niteliği taşır. Yine problemlerin ve faktörlerin önemine göre tablo oluşturma fırsatı sunar. Oluşturulan listedeki toplam hata sayılarını da hesaplar. Ayrıca, çalışma içindeki her bir problemin ayrı ayrı yüzdelerini de hesaplamaktadır. Yapılacak olan bir takım çalışmasında ise izlenecek ortak yolu belirlemede yardımcı olur.

pareto3

Pareto Kanunu ile zaman yönetimi arasında da bir bağlantı kurulabilir. Zamanı daha etkin kullanarak öncelikleri belirleyip, doğru planlama yapılabilir. Zamanını doğru kullanmayı planlayabilen insan öncelikle kafasında işini bitirmiş olacaktır.

pareto4

Örneğin toplantının akışını %20 lik bir planlama ile yapan bir kurum %80 etkili bir toplantı gerçekleştirip günün bütün bölümünün toplantılarda geçmesini engeller. Zamanının %20 sini planlamaya ayıran kişiler %80 başarılı sonuçlar alır.
Toplam kalite yönetimi ve altı sigma için araç olarak kullanılan Pareto Diyagramı da Pareto Kanunu temelinde oluşturulmuştur.

Pareto Kanunu şunu diyor: Nedenler ve sonuçlar arasındaki dengesiz orantı kaçınılmazdır.
Biz de biliyoruz ki hayatta çok önemli olan şeyler çok azdır.

Reklamlar